Leif O. Christiansen ApS

Aut. Kloakmester & entreprenør

LAR-Løsninger

LAR står for Lokal Anvendelse af Regnvand eller Lokal Afledning af Regnvand. Ved dette forstås at man udnytter regnvandet og/eller forsinker det for et givent område.

Nedbørsmængderne er steget og de voldsomme, pludselige skybrud er blevet flere igennem mange år. Samtidigt så udbygger vi og danner arealer som ikke kan bruges til nedsivning. Dette gør at det vand som skulle have sevet ned på et givent areal, skal finde vej til et andet areal for at sive ned. Dette kan give nogle udfordringer med for meget vand ifh. til hvad det offentlige regnvandssystem kan håndtere eller hvad din egen dræning kan håndtere. En LAR-løsning kan afhjælpe disse problemer og samtidig skabe en fryd for øjet i din have, ydermere kan du vælge en nedsivnings løsning så dit regnvand bliver ledt ud i jorden og derved kommer det til at støtte det faldende grundvandsspejl som vi også oplever herhjemme.

 

Hvilke muligheder har jeg?

Der er mange muligheder for udnyttelse af dit regnvand. Det kan både være med faskiner til stille nedsivning eller parkeringsarealer som bliver lavet på sådan en måde at det leder vandet. Haven kan også tages i brug og der kan anlægges fine bede i alle mulige afskygninger til enten gennemstrømning eller forbrug af vandet til de planter der måtte befinde sig. Yderligere kan man også opbevare vandet til brug i haven, til toilet skyl eller andet. Det er næsten kun fantasien som sætter grænser for hvordan en LAR-løsning kan laves.

 

Herunder kan du se et udvalg af forskellige LAR-løsninger som vi har været med til at anlægge. Slutresultaterne er rigtig pæne og de kan gå ind i enhver have eller gårdsplads.

 

 • LarSlide1

  Her anlægges et flise areal med optimeret nedsivning.

 • LarSlide2

  Et fint bed er anlagt, hvor taget leder vandet til.

 • LarSlide3

  En fin løberende til vandet fra husets tagrender leder vandet videre.

 • LarSlide4

  Vandet ledes igennem havens græs areal.

 • LarSlide5

  Vandet ledes til et lille springvand som virker kun ved vandets tryk.

 • LarSlide6

  Her ledes vandet igennem 3 højtstående bede.

 • LarSlide7

  Efter de 3 bede bliver vandet ledt ned til et sidste bed.