Leif O. Christiansen ApS

Aut. Kloakmester & entreprenør

Spildevand i det åbne land

Ind over sommeren har vi været i gang flere steder med at etablere løsninger til håndtering af spildevand, det er jo lige ved at være oppe over at man skal have fundet en løsning og anmeldt hos kommunen og det kan mærkes på forespørgelser om løsninger.

Der er flere forskellige løsninger til rensning af spildevand og de er gennemgået i det foregående link og det er altid noget som vi snakker med kunden om, så de bliver indforstået med mulighederne og hvad de indebære. Det er også forskelligt fra kunde til kunde om hvilket rensekrav de er blevet påbudt af kommunen.

Beplantet filteranlæg - Gudenå model

Vi har lavet nogle anlæg i samarbejde med vores partner Kilian Water , i dette tilfælde er det deres Gudenå model. 

Denne model er opbygget som et standard beplantet filteranlæg men uden en membran i bunden. I stedet har den et integreret filter bestående af vasket sand og ærtesten som bliver holdt løst og iltet af planterne. Grundet rensningen af spildevandet i et beplantet filteranlæg, så har det en væsentlig længere levetid end et traditionelt nedsivningsanlæg.

Særlige fordele ved en Gudenå model:

 • Opfylder standard SOP-krav
 • Anlægget kan hæves og derved kan det bruges ved høj grundvandsstand
 • Det kan anvendes i både sandet og siltet jord
 • Anlægget nedsiver renset spildevand
 • Arealforbruget er mindre end ved et traditionelt nedsivningsanlæg
 • Længere levetid end traditionelle nedsivningsanlæg

I det følgende dias ser du selve opbygningen af det beplantede filteranlæg og det er værd at bemærke at der til selve anlægget også som et minimum en rensebrønd fra tilløbssiden (huset) og en bundfældningstank, inden vandet bliver ledt over til filteranlægget.

 

 • Slide1

  Her er hullet til anlægget udgravet og i midten ses indløbet for spildevandet, som har været forbi en bundfældningstank.

 • Slide2

  Så er der lagt rør for at føre ilt ned i faskinen og de første ærtesten lægges ud.

 • Slide3

  Et lag ærtesten er lagt og en fiber dug skal lægges ud for at holde på sandet. Bagerst i midten er sat en brønd for at kunne måle vandstanden.

 • Slide4

  Fiberdugen er lagt ud og sandet kan nu lægges ud som det næste lag.

 • Slide5

  Fordeler rørene er lavet klar for at lede spildevandet ud i anlægget.

 • Slide6

  Vasket sand er lagt ud, fiberdugen er skåret til og i kanten kan man se en plastik membran til at holde jord og ærtesten adskilt. Det er brugt fordi selve anlægget går ca. 30 cm op over normal jordhøjde.

 • Slide7

  Fordeler rørerne er lagt ud på sandet og forbundet med tilløbet, så nu lægges toppen af ærtesten ud på anlægget.

 • Slide8
  Her er anlægget blevet beplantet med Gul Iris og Tagrør. Man kan også godt bruge Dunhammer men anlægget må ikke beplantes med andet. Planterne har brug for vand og i meget varme skal man huske at vande disse.