Leif O. Christiansen ApS

Aut. Kloakmester & entreprenør

Omfangsdræn

Hos Leif O. Christiansen ApS udfører vi installation af omfangsdræn på både nye og gamle bygninger. Et omfangsdræn kan sammenlignes med en tagrende, som bliver lagt ned i jorden omkring fundament og ydermur. Omfangsdrænet har til opgave at lade det overskydende vand væk fra huset, så hverken sokkel eller kælder bliver beskadiget. Det overskydende vand kan både være regnvand, der siver ned i jorden og højtstående grundvand. Begge tilfælde er problematiske i forhold til murværket, og det er derfor vigtigt, at drænet er installeret korrekt.

Tegn på at du skal have nyt dræn

Der findes mange tegn på, at du har brug for et nyt dræn, men en af de tydeligste er, hvis du kan se eller mærke på din sokkel eller kældervæg, at den suger fugt. Det kan gøre stor skade på huset, hvis det trækker fugt. Der kan blandt andet dannes skimmelsvamp, og murværket bliver mørt. Derfor er et omfangsdræn essentielt, hvis du ønsker, at huset skal holde sin værdi.

Hvis du selv vil kontrollere, om du har problemer med fugt i dit murværk, skal du blandt andet kigge efter fugtskjolder, saltudblomstringer og afskallende puds. Har du derimod et træhus, skal du kigge efter tegn på råd og svamp og mørke aftegninger på træet.

Vi foretager forundersøgelsen

Når du skal have lagt nyt omfangsdræn, kommer vi og hjælper dig med at lave forundersøgelsen. Forundersøgelsen indebærer en undersøgelse af jordforholdene, og kan være med til at forhindre uforudsete forhindringer. Vores drænservice omfatter Faxe, Køge, Næstved og omegn, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål. 

omfangsdræn i faxe & næstved

Billede af hvor utæt dit fundament kan blive efter fugtskader og hvordan skimmelsvamp kan ødelægge dit hjem