Håndtering af jordforurening

Ring til os & hør mere om vores arbejde

Vi hjælper med din jordforurening på Sjælland

Håndtering af jordforurening er noget vi kender til og har godt styr på. Vi har maskinerne og udstyret til at opgrave og bortkøre de forurenede områder, vi sørger for at kvalitetssikringen er i orden og at de relevante myndigheder kan spore hvor jorden er flyttet hen til og i hvilken mængde. En byggemodning kræver at området er blevet kortlagt – Det vil sige at jorden er blevet klassificeret med jordprøver som kan sige om området er forurenet og i hvilken grad.

Ved opgravning olietanke og benzinudskillere skal jorden omkring også undersøges for eventuel jordforurening.

Ring trygt til os hvis du har en jordforureningssag.