Håndtering af spildevand i køge og diverse lokalområder

Ring til os & hør mere om håndtering af spildevand

Løsninger til håndtering af spildevand i Køge og omegn

Spildevandsløsninger til enhver tids gældende krav til spildevandshåndteringen i Køge og resten af DK

Ind over sommeren har vi været i gang flere steder med at etablere løsninger til håndtering af spildevand i Køge og andre områder på Sjælland. Det er jo lige ved at være oppe over, at man skal have fundet en løsning og anmeldt det hos kommunen. Det kan mærkes på forespørgsler om løsninger hos kunder i Køge, Faxe og Næstved b.la.

Der er flere forskellige løsninger til rensning af spildevand, og de er gennemgået i det foregående link, og det er altid noget, som vi snakker med kunden om, så de bliver indforstået med mulighederne, og hvad de indebære. Det er også forskelligt fra kunde til kunde om, hvilket rensekrav de er blevet påbudt af kommunen.

Vi er godkendt hos sikkerhedsstyrelsen

Vi er godkendt hos sikkerhedsstyrelsen inden for kloakering og kloakarbejde, så du er sikker på vores ydelser er af højeste kvalitet

Sikkerhedsstyrelsen_logo
Fordeler rørene er lavet klar for at lede spildevandet ud i anlægget.
Vasket sand er lagt ud, fiberdugen er skåret til og i kanten kan man se en plastik membran til at holde jord og ærtesten adskilt. Det er brugt fordi selve anlægget går ca. 30 cm op over normal jordhøjde.
Fordeler rørerne er lagt ud på sandet og forbundet med tilløbet, så nu lægges toppen af ærtesten ud på anlægget.
Her er anlægget blevet beplantet med Gul Iris og Tagrør. Man kan også godt bruge Dunhammer men anlægget må ikke beplantes med andet. Planterne har brug for vand og i meget varme skal man huske at vande disse.
Her er hullet til anlægget udgravet og i midten ses indløbet for spildevandet, som har været forbi en bundfældningstank.
Så er der lagt rør for at føre ilt ned i faskinen og de første ærtesten lægges ud.
Et lag ærtesten er lagt og en fiber dug skal lægges ud for at holde på sandet. Bagerst i midten er sat en brønd for at kunne måle vandstanden.
Fiberdugen er lagt ud og sandet kan nu lægges ud som det næste lag.
Tidligere
Næste

Håndtering af spildevand i Køge med filteranlæg - her en Gudenå model

Vi har lavet nogle anlæg og i samarbejde med vores partner Kilian Water. I dette tilfælde er det håndtering af spildevand i Køge med en Gudenå model.

Denne model er opbygget som et standard beplantet filteranlæg men uden en membran i bunden. I stedet har den et integreret filter bestående af vasket sand og ærtesten som bliver holdt løst og iltet af planterne. Grundet rensningen af spildevandet i et beplantet filteranlæg, så har det en væsentlig længere levetid end et traditionelt nedsivningsanlæg.

Særlige fordele ved en Gudenå model:

  • Opfylder standard SOP-krav
  • Anlægget kan hæves og derved kan det bruges ved høj grundvandsstand
  • Det kan anvendes i både sandet og siltet jord
  • Anlægget nedsiver renset spildevand
  • Arealforbruget er mindre end ved et traditionelt nedsivningsanlæg
  • Længere levetid end traditionelle nedsivningsanlæg

I det diasshowet ser du selve opbygningen af det beplantede filteranlæg. Det er værd at bemærke, at der til selve anlægget også som et minimum en rensebrønd fra tilløbssiden (huset) og en bundfældningstank, inden vandet bliver ledt over til filteranlægget.